Politykę prywatności

Polityka prywatności Adaware

Lavasoft Software Canada Inc. (Adaware) jest czołową firmą z branży bezpieczeństwa informatycznego. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników witryn internetowych, oprogramowania i aplikacji mobilnych Adaware (w dalszej części określamy te elementy oferty Adaware zbiorczo mianem „Witryn Adaware”). W niniejszej polityce prywatności informujemy między innymi o rodzajach danych osobowych użytkownika, które zbieramy, gdy ten korzysta z Witryn Adaware. Opisujemy ograniczone cele, do których zbieramy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe użytkownika. Informujemy również o prawach przysługujących użytkownikowi w odniesieniu do danych, które nam przekazuje.

Prosimy kliknąć łącze do każdego z poniższych punktów, aby uzyskać więcej informacji.
 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Informacje o produktach i pomocy technicznej dla klientów

Konto użytkownika i dane kontaktowe

Imię i adres E-mail

Informacje dotyczące płatności

Kandydaci na stanowiska

Adresy URL oznaczonych witryn internetowych

Moduły śledzące dane, w tym pliki cookie i piksele śledzące

Wrażliwe dane osobowe

Informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika

Udostępnianie danych osobowych innym firmom

Udostępnianie informacji do celów biznesowych

Udostępnianie informacji w przypadku zmiany właściciela firmy

Udostępnianie informacji w celu spełnienia wymogów prawnych

Inne powody, dla których możemy udostępniać informacje

Łącza do innych witryn

Informacje publiczne

Informacje gromadzone przez zewnętrznych dostawców usług wyszukiwania internetowego

Bezpieczeństwo danych osobowych

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Możliwość dostępu do danych i ich kontroli przez użytkownika

Dane kontaktowe

Postanowienia różne dotyczące prawa amerykańskiego

Zmiany niniejszej polityki prywatności
 


Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Adaware może zażądać podania określonych danych osobowych, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług lub aktywność w Witrynach Adaware. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować użytkownika jako osobę fizyczną. Są to informacje takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz niektóre identyfikatory online. Gromadzimy te informacje, aby realizować usługi świadczone na życzenie użytkownika oraz doskonalić nasze produkty i usługi. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych oraz celów, do których to robimy.

 • Informacje o produktach i pomocy technicznej dla klientów:
  W przypadku zakupu dowolnego oprogramowania lub usług Adaware gromadzimy określone informacje na temat użytkownika i kupionych przez niego produktów, w tym:
  • Twoję imię
  • Adres e-mail oraz
  • Numer licencji produktu
  Będziemy wykorzystywać te dane do przesyłania informacji dla użytkownika dotyczących konkretnego oprogramowania i usług Adaware, na które użytkownik ma licencję, w tym:
  • powiadomień o zbliżającym się terminie utraty ważności licencji oraz
  • Informacji o aktualizacjach oprogramowania.

  Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej związanej z produktem, będziemy prowadzić rejestr informacji na temat numeru licencji produktu, sprzętu oraz problemów, które wystąpiły u użytkownika. Dzięki temu możemy śledzić występujące problemy i oferować lepsze wsparcie.

  Należy pamiętać, że niektóre usługi pomocy technicznej oferowane za pośrednictwem Witryn Adaware nie są świadczone przez firmę Adaware, lecz przez dostawców zalecanych przez firmę Adaware. Tacy dostawcy usług wsparcia technicznego mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług, które im zleciliśmy. Są oni zobowiązani do przestrzegania standardów prawnych i branżowych służących zapewnieniu ochrony danych użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług i partnerów, którym udostępniamy informacje, można znaleźć w poniższym punkcie Udostępnianie danych osobowych innym firmom.

 • Konto użytkownika i dane kontaktowe:

  Jeśli użytkownik zdecyduje się aktywnie udzielać na naszych forach oraz w centrach i społecznościach (takich jak MyAdaware i Adaware Beta Center) lub prześle wniosek o pomoc techniczną online w związku z dowolnym oprogramowaniem Adaware, poprosimy go o utworzenie konta w naszym systemie.

  W przypadku każdego konta użytkownika przechowujemy następujące informacje:

  • Twoję imię
  • Nazwa konta i hasło
  • Adres e-mail oraz
  • kraj zamieszkania.

  Dzięki temu możemy:

  • świadczyć usługi i oferować wsparcie związane z kontem,
  • Wysyłać przypomnienia hasła na wniosek użytkownika,
  • Nadzorować nasze społeczności online oraz
  • informować o zdarzeniach związanych z aktywnością na danym forum, w danym centrum lub w danej społeczności.

  Należy pamiętać, że korzystamy z usług InvisionCommunity.com w celu hostingu naszych forów. Polityka prywatności InvisionCommunity zawiera informacje o tym, w jaki sposób firma ta może gromadzić dane publikowane na forach. Dokument ten jest dostępny pod adresem: https://invisioncommunity.com/legal/privacy .

 • Imię i adres E-mail:
  Jeśli użytkownik dokona subskrypcji newsletterów, komunikatów prasowych i/lub informacji o ofertach specjalnych Adaware bądź zarejestruje się w programie poleceń Adaware, firma Adaware poprosi o podanie następujących informacji:
  • Twoję imię
  • Adres e-mail

  W przypadku programu poleceń informacje, które przechowujemy, będą wykorzystywane do śledzenia i przekazywania użytkownikowi informacji o pomyślnym wyniku polecenia.
   

 • Informacje dotyczące płatności:
  W przypadku złożenia zamówienia online na dowolne oprogramowanie lub usługi Adaware za pośrednictwem sklepu internetowego Adaware użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych w celu finalizacji zakupu. Są to następujące dane:
  • Twoję imię
  • Adres pocztowy
  • adres e-mail oraz
  • Dane karty kredytowej
  Należy pamiętać, że sklepy internetowe Adaware są obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę usług e-commerce, upclick.com. Polityka prywatności Upclick.com opisuje sposób postępowania ze wszelkimi danymi osobowymi przekazywanymi w sklepach internetowych Adaware. Firma Upclick również może przechowywać dane osobowe podawane w związku z zakupem oprogramowania i/lub usług Adaware. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności upclick.com, która jest dostępna pod następującym adresem: https://www.upclick.com/privacy.html
 • Kandydaci na stanowiska:
  Jeśli użytkownik ubiega się o pracę w Adaware, poprosimy go o podanie podstawowych informacji takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Podanie dodatkowych informacji jest dobrowolne. Nie będziemy gromadzić danych wrażliwych, takich jak informacje dotyczące wyznania, zdrowia, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych, ani prosić o ich podanie. Informacje przekazane przez użytkownika będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem, zarządzania procesem rekrutacyjnym oraz zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi. W razie zatrudnienia użytkownika jego dane mogą być wykorzystywane do celów związanych z zatrudnieniem i zarządzaniem działalnością firmy.
   
 • Adresy URL oznaczonych witryn internetowych:
  Adaware zachowuje listę adresów URL, które oznaczyliśmy jako potencjalnie podejrzane. Robimy to, aby wspierać rozwój naszych produktów i chronić naszych użytkowników.
   
 • Elementy śledzące dane, takie jak ciasteczka i sygnały nawigacyjne sieci Web : „Ciasteczka” to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarce Twojego komputera, które przechowują Twoje preferencje.
  • otherSitesVariousLinks  
  • Pliki cookie innych firm: Firma Adaware korzysta z usługi analizy sieciowej Google Analytics firmy Google, Inc., która wykorzystuje pliki cookie do analizy sposobu korzystania z Witryn Adaware przez użytkowników. Informacje generowane przez te pliki cookie, dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP Adres IP: „Adres protokołu internetowego (adres IP) to numeryczna etykieta przypisana do każdego urządzenia połączonego z siecią komputerową, która korzysta z protokołu internetowego do komunikacji”. ) będą przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych zgodnie z polityką prywatności Google, która podlega zmianom. Firma Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu firmy Google. Firma Google nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi przechowywanymi przez siebie danymi. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności firmy Google znajduje się tutaj..
 • Wrażliwe dane osobowe:
  Adaware nie gromadzi żadnych wrażliwych danych osobowych za pośrednictwem Witryn Adaware. Nie gromadzimy numeru ubezpieczenia społecznego, numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych umożliwiających identyfikację użytkownika. Należy jednak pamiętać, że niektórzy dostawcy usług i partnerzy firmy Adaware, tacy jak nasi partnerzy e-commerce, mogą gromadzić takie dane osobowe w związku z działaniami zainicjowanymi przez użytkownika za pośrednictwem Witryn Adaware. Ci dostawcy i partnerzy są ograniczeni prawnie co do możliwości wykorzystania danych osobowych uzyskanych od Adaware. Firma Adaware ogranicza to, jakie dane osobowe gromadzi i przetwarza za pośrednictwem Witryn Adaware, i nie udostępnia tych danych stronom trzecim z wyjątkiem celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług i partnerów, którym udostępniamy informacje, można znaleźć w poniższym punkcie Udostępnianie danych osobowych innym firmom.
 • Informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika:
  Za pośrednictwem niektórych witryn i produktów Adaware zbieramy pewne dane, aby poprawić działanie naszych witryn i oferty, w celach badawczych i analitycznych oraz, aby chronić naszych użytkowników. Jednak dokładamy wszelkich starań, aby zbierane przez nas dane były anonimowe i uniemożliwiały identyfikację użytkownika:
  • Informacje statystyczne. Firma Adaware może udostępniać informacje statystyczne stronom trzecim. Jednak informacje te nie identyfikują użytkownika jako osoby fizycznej. Odnoszą się one do niektórych użytkowników Adaware w ujęciu zbiorczym. Przykłady takich zagregowanych informacji statystycznych obejmują liczbę użytkowników, którzy pobrali określony produkt lub kliknęli daną reklamę.
    
  • W przypadku niektórych produktów Adaware zbieramy inne informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Wymieniono je szczegółowo poniżej
    
   • Adaware Secure Search. Jeśli użytkownik korzysta z programu Adaware Secure Search będącego rozszerzeniem przeglądarki Chrome, gromadzimy określone dane w momencie instalacji, aby doskonalić produkt i poprawiać wrażenia użytkowników. Dane te obejmują informacje geolokalizacyjne, tagi kampanii, datę oraz preferowaną wyszukiwarkę.
     
   • Adaware Web Companion. Gdy użytkownik instaluje program Adaware Web Companion, pytamy go, czy chciałby udostępniać pewne dane, dzięki którym możemy poprawiać system wykrywania potencjalnie niepożądanych programów oraz doskonalić nasze produkty i chronić naszych użytkowników. Dane te obejmują wyświetlaną nazwę i wersję, wydawcę, miejsce instalacji oraz źródło.
     
   • Adaware AdBlock. Jeśli użytkownik zainstaluje program Adaware AdBlock i będzie z niego korzystać, będziemy gromadzić następujące informacje: datę instalacji; rodzinę, wersję, język i ustawienia regionalne przeglądarki; wersję i ustawienia regionalne programu AdBlock; adres IP; datę aktualizacji; datę dezinstalacji oraz status funkcji. Możemy również gromadzić inne dane w przypadku włączenia określonych funkcji lub zgody użytkownika na udostępnienie danych. Pragniemy jednak podkreślić, że dane te nie będą mogły zostać skojarzone z użytkownikiem.
     
   • Adaware H2O. Jeśli użytkownik zainstaluje program Adaware H2O, będziemy gromadzić i agregować (tj. łączyć z ogólnymi danymi innych użytkowników w sposób uniemożliwiający identyfikację indywidualnych osób) określone dane na temat instalacji, w tym: informacje o instalowanym programie, kod kraju, w którym znajduje się użytkownik, identyfikator sesji, wersję systemu operacyjnego oraz zainstalowane aplikacje antywirusowe.
     
   • Adaware Download Companion. Kiedy użytkownik instaluje program Adaware Download Companion i korzysta z niego, będziemy gromadzić określone dane, aby doskonalić produkt i poprawiać wrażenia użytkowników. Będą to takie informacje jak wersja produktu, dane dotyczące instalacji, data aktualizacji, data odinstalowania, rodzina i wersja przeglądarki, wersja i liczba bitów systemu operacyjnego, źródło instalacji oraz łączna liczba pobrań.
     

Udostępnianie danych osobowych innym firmom

 • Udostępnianie informacji do celów biznesowych:
  Od czasu do czasu firma Adaware musi udostępniać niektóre dane osobowe firmom, które pomagają nam prowadzić działalność. Przekazujemy im takie informacje w ograniczonym zakresie. Udostępniamy im wyłącznie dane, które są im potrzebne do realizacji usług na rzecz naszej firmy. Ponadto firmy te są zobowiązane umownie do zachowania ścisłej poufności wszystkich danych osobowych, które od nas otrzymują. Ci usługodawcy nie mają żadnych praw do wykorzystywania jakichkolwiek danych osobowych, które im przekażemy, w jakikolwiek inny sposób niż w celu, w jakim je przesyłamy. W związku z tym nie mogą oni wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego ani udostępniać ich innym stronom trzecim. Ponadto usługodawcy Adaware są zobowiązani do przestrzegania standardów prawnych i branżowych służących zapewnieniu ochrony danych użytkowników.
  Takie inne firmy to między innymi:
  • dostawcy usług hostingowych, którzy pomagają nam prowadzić Witryny Adaware;
  • Dostawcy usług pomocy technicznej dla klientów, którzy pomagają nam realizować wnioski o pomoc techniczną
  • dostawcy usług marketingowych, którzy pomagają nam realizować kampanie marketingu e-mailowego oraz przesyłać newslettery, komunikaty prasowe i/lub oferty specjalne.
    
 • Udostępnianie informacji w przypadku zmiany właściciela firmy: W przypadku zmiany struktury własności firmy Adaware może zaistnieć konieczność udostępnienia danych użytkowników.
  • W przypadku sprzedaży spółki Adaware, Ltd. lub Witryn Adaware możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom takiej działalności lub aktywów.
  • Jeśli firma Adaware lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, to dane osobowe przechowywane przez Adaware zostaną przeniesione. Obejmuje to takie sytuacje jak fuzja, przejęcie, sprzedaż, upadłość, niewypłacalność, reorganizacja, zarząd przymusowy, cesja na rzecz wierzycieli bądź zastosowanie przepisów prawa lub zasady słuszności w sposób wpływający na prawa wierzycieli albo inna zmiana kontroli nad spółką.
 • Inne powody, dla których możemy udostępniać informacje:
   
  • Do wykrywania oszustw i zapobiegania im. Adaware może ujawniać lub udostępniać dane osobowe, aby chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo Witryn Adaware, naszych klientów lub innych stron. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
    
  • Informacje statystyczne. Firma Adaware może udostępniać informacje statystyczne stronom trzecim. Jednak informacje te nie identyfikują użytkownika jako osoby fizycznej. Odnoszą się one do niektórych użytkowników Adaware w ujęciu zbiorczym. Przykłady takich zagregowanych informacji statystycznych obejmują liczbę użytkowników, którzy pobrali określony produkt lub kliknęli daną reklamę.
    
  • Za zgodą użytkownika. Możemy udostępniać informacje również w innych sytuacjach za zgodą użytkownika.
    
 • Informacje publiczne: Należy pamiętać, że wszelkie informacje, dyskusje, opinie, blogi, wpisy, pomysły, informacje zwrotne oraz inne komunikaty i materiały dowolnego typu, które użytkownik publikuje, ładuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia na rozmaitych forach oraz w centrach i społecznościach w Witrynach Adaware bądź w innych obszarach Witryn Adaware, zostaną uznane za informacje publicznie i nie będą podlegały w żaden sposób traktowaniu jak informacje poufne.
   
 • Informacje gromadzone przez zewnętrznych dostawców usług wyszukiwania internetowego:
  Usługi wyszukiwania internetowego dostępne w Witrynach Adaware są świadczone przez inne firmy: Codefuel i Microsoft. Aby uzyskać informacje na temat sposobu gromadzenia danych przez te firmy, należy zapoznać się z ich politykami prywatności.
  Polityka prywatności Codefuel jest dostępna pod adresem: https://www.codefuel.com/legal/end_user_privacy_policy.
  Polityka prywatności Microsoft Bing jest dostępna pod adresem: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 Obie firmy okresowo aktualizują swoje polityki. Jeśli zmienimy dostawców usług wyszukiwania internetowego, zaktualizujemy niniejszą politykę prywatności, tak aby uwzględniała informacje o nowej firmie.

Security of Personal Information

Stosujemy odpowiednie procedury techniczne, fizyczne, administracyjne i zarządcze oraz środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach.

Jeśli firma Adaware poda użytkownikowi hasło (lub użytkownik sam je wybierze) umożliwiające dostęp do określonych części Witryn Adaware, użytkownik jest zobowiązany zapewnić poufność takiego hasła. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom. Jeśli użytkownik uważa, że bezpieczeństwo jego hasła lub konta zostało naruszone, powinien niezwłocznie poinformować o tym firmę Adaware.

Niestety przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa, a wszelkie przekazywanie danych w ten sposób odbywa się na ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu informacji od użytkownika zastosujemy uzasadnione z biznesowego punktu widzenia i odpowiednie procedury techniczne, fizyczne, administracyjne i zarządcze oraz środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia w celu ochrony danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
 

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Firma Adaware będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne do zapewniania zamówionych produktów i usług oraz do wywiązywania się z naszych zobowiązań prawnych i egzekwowania naszych umów.
 

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Dane na temat odwiedzających, członków i klientów są przez nas przechowywane głównie na terenie Kanady. Możemy jednak przekazywać dane osobowe użytkowników ponad granicami do innych krajów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na przykład, zgodnie z informacjami w punkcie „Pliki cookie innych firm”, nasz dostawca usług analitycznych przechowuje dane na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku obywateli Europy przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

Możliwość dostępu do danych i ich kontroli przez użytkownika
 

Aby zapewnić dokładność danych osobowych, firma Adaware polega na działaniach ze strony użytkownika służących aktualizacji danych kontaktowych na koncie lub kontach użytkownika. Aktualizacja danych konta jest możliwa poprzez elektroniczny dostęp z poziomu Witryn Adaware.

Na mocy przepisów prawa w określonych krajach przysługują konkretne prawa dotyczące dostępu do swoich danych oraz ich kontrolowania. Obejmuje to między innymi następujące prawa:

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie dane osobowe przechowuje firma Adaware i/lub jakim stronom trzecim udostępniła takie dane, należy skontaktować się z nami. Adaware dołoży uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć na zapytanie w ciągu jednego (1) miesiąca.

Jeśli użytkownik jest obywatelem UE i ma zastrzeżenia dotyczące sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu wyegzekwowania swoich praw. Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych Adaware pod adresem: dpo@adaware.com.

Należy pamiętać, że prośba o usunięcie danych osobowych przez Adaware może oznaczać, że użytkownik nie będzie już mógł podejmować określonych działań w Witrynach Adaware i/lub korzystać ze wszystkich funkcji Witryn Adaware.

 • Prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych, które przekazał nam użytkownik;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania na czas rozpatrywania jakichkolwiek zastrzeżeń użytkownika dotyczących dokładności przechowywanych przez nas danych osobowych;
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
  • Przetwarzania danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów,
  • Przetwarzania danych w celach badawczych lub statystycznych,
  • Marketingu bezpośredniego oraz
  • decyzji podjętych wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, takiego jak profilowanie, o ile taka decyzja nie wpływa na naszą zdolność do nawiązania lub wykonywania umowy o wykonywanie usług na rzecz użytkownika ani nie jest oparta na wyraźnej zgodzie użytkownika;
 • Prawo do wycofania swojej zgody w przypadku, gdy jest ona wymagana do podjęcia kontaktu z naszej strony
 • Prawo do przeniesienia lub przesłania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań na temat niniejszej polityki prywatności należy napisać do nas na adres:

7075 Place Robert Joncas,
Ville Saint-Laurent,
Montreal, Quebec H4M 2Z5,
Canada
(+1) 514-448-1122
 

Użytkownik może również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@adaware.com
 

Postanowienia różne dotyczące prawa amerykańskiego
 

 • Przepisy dotyczące ochrony prywatności w stanie Kalifornia
  Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych. Jeśli jednak użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, zgodnie z ustępem 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia (California Civil Code) ma prawo przesłać do firmy Adaware raz w roku kalendarzowym wniosek o udzielenie informacji na temat ujawniania jego danych osobowych stronom trzecim do ich celów związanych z marketingiem bezpośrednim. W stosownych przypadkach takie informacje będą dotyczyć kategorii przekazanych danych osobowych oraz nazw i adresów firm, którym udostępniliśmy dane klientów w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok złożenia wniosku (np. w przypadku przesłania wniosku w 2015 roku użytkownik otrzyma informacje na temat danych udostępnionych w 2014 roku). Aby przesłać taki wniosek, należy do nas napisać.
   
 • Prywatność dzieci
  Firma Adaware przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności dzieci, w związku z czym jest zaangażowana w ochronę prywatności dzieci w internecie. Zasadniczo Adaware nie kieruje swoich usług do dzieci ani nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat. Jeśli firma Adaware odkryje, że doszło do przekazania danych osobowych przez dziecko w wieku poniżej trzynastu (13) lat za pośrednictwem Witryn Adaware, lub jeśli dojdzie do kontaktu z firmą Adaware ze strony rodzica lub opiekuna prawnego, których tożsamość można zweryfikować, w związku z korzystaniem przez jego dziecko z Witryn Adaware, to firma Adaware usunie dane osobowe takiego dziecka z bazy aktywnych użytkowników Adaware.
   

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Firma Adaware będzie regularnie aktualizować niniejszą politykę prywatności. W związku z tym zalecamy okresowe sprawdzanie jej pod kątem zmian. Adaware poinformuje o dacie aktualizacji polityki prywatności stosownym zapisem przy wyrażeniu „Ostatnia aktualizacja” na dole tej strony.

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2018